Att göra sig till herre över naturens krafter

2019-06-18 · 1 minuters läsning

Det mänskliga behovet att göra sig herre över naturens krafter är till viss del en förutsättning för eller källa till mänsklig kreativitet. Samtidigt är sociala roller (t.ex. den tidigare kvinnorollen), liksom innovationer (t.ex. Facebook) också ett hinder för den ihållande koncentration som kreativiteten kräver.

Såsom Andreas Malm påtalar i sin avhandling Fossil Capital [1] var det också denna förmåga att göra sig till herrar över naturens krafter som var en förutsättning för industrialismens framväxt och att maktförhållandet skiftade från att vi måste anpassa oss efter naturens krafter till att vi gjorde oss till herrar över dessa.

Det utgör det moderna samhällets förutsättning för framväxt, men det är också det steget som är första spadtaget i grävandet av mänsklighetens och den här planetens grav.


  1. Malm, Andreas. 2016. Fossil Capital: The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming. London: Verso. ↩︎