We knew we were the best

2020-03-20 · 1 minuters läsning

En tyvärr rätt sann berättelse av vad Sverige har varit och är, skickligt gestaltat i en kortfilm på fem minuter.