Today I finalized my work on the ethical application and mailed the following files to SI, MG and OJ. Now they will do the final edits before we send it in on April 14. Here are my latest version of the documents to be included in the ethical application.

  • Bilaga 0: Allmän information och underskrifter
  • Bilaga 1: Ansökan om etikprövning – Beskrivning av forskningsprojektet
  • Bilaga 3: Forskningsplan avsedd för fackmän
  • Bilaga 5: Information som kommer att ges till forskningspersonerna i samband med tillfrågan om deltagande
  • Bilaga 6: Enkäter, frågeformulär, intervjuguider eller intervjufrågor som kommer att användas i projektet

What is also required is an attachment 12 which is a CV of the researcher with the overall responsability which is SI. However, that is a document that she will write and include herself.