Today, I finished the final round of revision of the ethical application documents and mailed to files to MG, who will look through them and make the last edits before DL sends them to Etikprövningsnämnden. Puh! Here are the documents in the versions that I sent to MG:

  • Bilaga 0: Allmän information och underskrifter
  • Bilaga 1: Ansökan om etikprövning – Beskrivning av forskningsprojektet
  • Bilaga 3: Forskningsplan avsedd för fackmän
  • Bilaga 5: Information som kommer att ges till forskningspersonerna i samband med tillfrågan om deltagande
  • Bilaga 6: Enkäter, frågeformulär, intervjuguider eller intervjufrågor som kommer att användas i projektet