I created a first draft of an information letter that I will send to people in the boards of the associations that we would like to co-operate with as part of my Study III. As we discussed in the meeting with MG and OJ last week I mailed this first draft to OJ for him to read through and provide me with some feedback.

Later today OJ replied me and returned me the information letter draft with his own comments. Here it is. In his mail to me he also wrote (in Swedish):

Mina synliga förslag och kommentarer baseras på förslaget att skriva förfrågan till förbunden som ett mejl med ”ämne” och ”text”.

I etikansökan framgår att även utskicket från föreningarna planeras att utformas som ett mejl och inte som en pdf.

Jag har försökt reducera så mycket information som möjligt. Om du vill inkludera mer information skulle du kunna klippa ut ”A) E-post från styrelsen för lokalavdelning till sina medlemmar med information om studien” från etikansökan och bifoga förfrågan som ett utkast.