-

Anteckningar från UserAge-retreatet 16 september 2020

9.30-9.45 Välkomna och introduktion (SI)

9.45-10.30 Den empiriska forskningsmodulen (Moderator: AW)

10.30-11.00 Kaffepaus

11.00-12.00 Metodologisk plattform (EH och BS)

Expert panel and Group Concept Mapping återfinns i doktorandstudier men saknas i systematiska litteraturstudien.

Syftet är att göra en systematisk genomgång av vilka metoder som finnas och i vilka sammanhang de används. OJ: Går det att skilja på forskningmetoder och sätt att samverka?

I artikeln som OJ hittade rekommenderas inte metoder utan om approaches för…

12.00-13.00 LUNCH

13.00-14.00 Projekt V: Resultat, lägesrapport och planering framåt (SI och SH)

14.00-14.30 Kaffepaus

14.30-15.00 Brukarrådet: Hur sprida kunskap om och stimulera engagemang från brukare i forskning om äldre (Moderator: SÅ)

15.00-15.30 Diskutera nästa retreat (IRL) och nästa EAC möte (SI)

Från denna punkt saknas anteckningar.