Notis hämtad från Lokaltidningen Malmö Väster (28/10-29/10 2023): Kockums docka kan bli amfiteater