Upptäckte i dag att Piers Morgan, på sitt program Piers Morgan Uncensored har skapat ett välbehövligt och efterlängtat forum för ett öppet och fritt samtal om kriget mellan Israel och Hamas.

Åsikterna tycks gå isär om huruvida hans rättframma stil och tydliga ställningstaganden i vissa frågor gör honom arrogant eller modig. Är man en upphöjd kändis som inte gärna vill bli skärskådad för sin skenhelighet kan jag förstå att man inte vill kännas vid honom. Men i en värld där många journalister avstår från att ställa de tuffa frågorna och räds konflikter - inte minst här i Sverige - så tycker jag att han är en typ av journalist som det skulle behövas fler av.

När det gäller Israel-Palestina-konflikten uppskattar jag hur han öppenhjärtligt och transparent går in i den infekterade diskussionen och nyfiket - utan att på förhand döma - tar till sig av de olika sidornas argument.

En av de bärande frågorna som han går in i de olika intervjuerna och debatterna med är vad som för Israels del är ett “proportionellt” gensvar på Hamas attack den 7 oktober.

En av de första intervjuerna jag lyssnade på var med Jordan Peterson:

Jag tyckte att han hade vissa poänger men kände samtidigt att han var alltför okritisk till Israels agerande gentemot palestinierna. Därefter tittade jag på den video som tycks ha fått mest spridning av alla och där Piers Morgan diskuterar frågan med Bassem Youssef, som på ett väldigt befriande humoristiskt sätt bemöter en Piers Morgan som blir väldigt ställd och inte vet hur han ska agera:

Anledningen till att just den videon setts så många gånger är tror jag att han dels använder humor i en fråga som är väldigt laddad och allvarstyngd, och samtidigt har en väldigt lugn och resonerande framtoning. Särskilt från den palestinska sidan är de röster som hörs annars ofta närmast oresonabla på grund av att de är så känslosvallande.

Även om jag upplever att palestinierna i en folklig kontext i ett västeuropeiskt land som Sverige på många sätt äger narrativet (på det sätt att det är helt oproblematiskt att gå ut med en palestinasjal, medan få vågar bära kippa eller ett halsband med davidsstjärnan synlig), så får inte palestinierna inte komma till tals på samma sätt i media eller i politiken, utan där väger Israels röst betydligt tyngre. Det är också därför videon med Bassem Youssef fått så stor spridning tror jag.

Denna video med Bassam Youssef ledde också till att Piers Morgon bjöd in honom till en längre, mer ingående och mer seriöst betonad intervju: