Om mig

2014-04-09 · 1 minuters läsning

Jag är 43 år, disputerade nyligen i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet med en avhandling om Brukarinvolvering i forskning om åldrande och hälsa. Doktorsavhandlingen bottnar i ett intresse för hur ett mer inkluderande, demokratiskt samhälle kan skapas. Men också i övertygelsen om att komplexa och problem bäst angrips genom en stor dos lyhördhet inför de olika berörda parternas upplevelse av situationen.

Den här digitala platsen är tänkt som en slags ventil för mina lösa tankar och funderingar om allt det som jag tar intryck av. Främst utgör den ett sätt för mig själv att dokumentera, sortera och bygga upp ett slags personligt arkiv. Men den kan också tjäna som inspiration för andra som råkar ha vägarna förbi.