Nina Bouraoui tar i Poing Mort1 upp hur flugorna invaderar exponerad, svettig hud i barndomens Algeriet - hur det utgör en slags outtalad men starkt påtaglig kontext där. Marguerite Duras förevigar i Écrire2 en flugas flygfärd och gör en analogi med en ung engelsk pilot. Vad utgör flugan en symbol för i litteraturen? Det okontrollerade?


  1. Bouraoui, Nina. 1992. Poing Mort. Paris: Gallimard. ↩︎

  2. Duras, Marguerite. 1993. Écrire. Paris: Gallimard. ↩︎