Efter sin avant-propos skriver Finkielkraut1 (s. 15):

Au tout début, c’était le conformisme.

Det är med dessa rader han börjar sin bok och jag tycker så mycket om början eftersom jag kan identifiera mig med den så starkt. Behovet av att vara till lags eller inrätta sig i tillvaron efter vad som är bekvämt och tryggt är ursprunget och det som vi i skapandet av ett eget självständigt jag tar spjärn emot. Att våga sig ut på en egen väg bortom tryggheten, det är där den spännande resan börjar…


  1. Alain Finkielkraut (2019): À la première personne, Gallimard. ↩︎